Ponieważ podaż energii słonecznej przypada głównie

serwis nagrzewnic powietrza
Możliwe jest wykorzystywanie energii słonecznej do zaspokojenia potrzeb grzewczych budynków.

Rozróżnia się pasywne i aktywne systemy ogrzewania słonecznego, w zależności od tego, czy do wykorzystania energii słonecznej konieczne jest zużycie serwis nagrzewnic powietrza .